Geyve'nin afet planı hazır!

Geyve'de meydana gelebilecek deprem, yangın ve sel başta olmak üzere endüstriyel kaza, radyoaktif sızıntıya kadar her türlü senaryo düşünüldü.  

Geyve'nin afet planı hazır!
03 Ekim 2021 - 22:38
İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, illerin afet riskini ortaya koymak için yapılan çalışmalar hızlandırıldı. 
Planlarda deprem, sel, taşkın başta olmak üzere endüstriyel kaza, radyoaktif sızıntıya kadar her türlü senaryo düşünüldü. Sakarya'da AFAD Başkanlığı'nda kendine has bir afet planı oluşturdu. Planın detayları daha sonra bir lansman ile kamuoyuna açıklanacak.

Sakarya'nın İl Afet Risk Azaltma Planlarını hazırlayan AFAD, planı Ankara'ya gönderdi. 

Yaklaşık 100 kişilik bir ekiple 6 ayda hazırlanan Sakarya'ya özgü AFET planında deprem sonrası toplanma alanlarından, olası radyoaktif sızıntıda neler yapılacağına kadar A'dan Z'ye her türlü senaryo ele alınıyor.

Sakarya Valiliği başkanlığında, AFAD il müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları tamamlandı.

A'DAN Z'YE HER TÜRLÜ SENARYO ÇALIŞILDI 
İRAP çalışmalarında deprem, taşkın/sel, kütle hareketleri ve endüstriyel kazalar başta olmak üzere iklim değişikliğinin etkileri gibi pek çok afet türü çalışıldı. Çalışılan afet türleri her ilin kendi fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel şartları ile geçmişte yaşamış olduğu afetler göz önüne alınarak belirlendi.

GEYVE'DE DEPREM ve YANGIN AFETİ
Çalışma kapsamında Karasu, Kaynarca, Kocaali gibi ilçelerde sel, taşkın, hortumlar şehir merkezi ve yakın ilçeler ile Akyazı, Geyve gibi ilçelerde deprem, yangınlar gibi ilçelere has yaşanabilecek doğal afetlerin yanı sıra il genelinde ve çevre illerde yaşanabilecek ve Sakarya'yı etkileyecek afetlerde ele alındı. 

İRAP İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU OLUŞTURULDU
İRAP çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kurum kuruluşların temsilcileri ve üniversite öğretim görevlilerinden oluşan "İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulu" oluşturuldu.

İRAP NEDİR?
İl Afet Risk Azaltma Planı, bir kentin dayanıklılığını/dirençliliğini desteklemeye yönelik temel bir araçtır. Bir kentin toplam afet dayanıklılığına bir perspektif sağlamak ve mevcut eksiklikleri tanımlamak için niceliksel ve niteliksel bir değerlendirme yapmayı ve bunu mekânsal olarak görselleştirerek açıklamayı hedefliyor. Bu anlamda İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), illerimizdeki afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemlerin yer aldığı bir plandır. İRAP'lar; illerimizde güvenle yaşamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can, mal vb. kayıplarını azaltmak/önlemek, afet risk azaltma bilincini oluşturmak, paydaşlar arasındaki iş birliğini artırmak, afet sonrasında müdahale ve iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak ve kaynakların etkili kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanıyor.

İRAP'ların içeriğinde:

•İlin Genel Durumu,
•Tehlike ve Risk Değerlendirmeleri,
•Mevcut Durum Analizi,
•Afet Risk Azaltma Amaç, Hedef ve Eylemleri,
•İzleme ve Değerlendirme bölümleri bulunuyor.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum